Op 8 juli is door de gemeenteraad de Kadernota 2022 behandeld. Deze kadernota geeft de richting aan voor de begroting 2022.

Lees hieronder onze inbreng.

Algemene Beschouwingen 2022 Fractie Duijsters
PDF – 58,5 KB 41 downloads

Na jaren gehamerd te hebben op het feit dat het heffen van hondenbelasting niet meer van deze tijd is omdat hondenbelasting is ingevoerd in de Middeleeuwen met redenen die in zijn geheel niet meer van toepassing zijn. Het was een transportbelasting omdat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt en men het aantal zwerfhonden wilde inperken en de verspreiding van hondsdolheid tegengaan. Heden ten dage wordt de opbrengst voor zaken gebruikt die niets met hondenbezit te maken hebben omdat de hondenbelasting ten goede komt aan de Algemene reserve. De hondenbezitter ziet hier niets van terug omdat er geen gelden worden gebruikt voor het inrichtten van goede voorzieningen van honden. Gisterenavond ging de gemeenteraad overstag en werd de motie unaniem aangenomen.

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/moties/M-B-M-4-Gefaseerd-afschaffen-hondenbelasting.pdf