Bij het meldpunt vuurwerkoverlast Weert zijn, in de periode van 10 november 2020 tot en met 2 januari 2021, 369 meldingen gedaan door inwoners met betrekking tot overlast door het afsteken van vuurwerk. Dit zijn er aanzienlijk minder dan in deze periode een jaar geleden. Hierbij dient echter wel vermeld te worden dat het door ons ingestuurde persbericht naar weertdegekste niet geplaatst is. Een jaar geleden was dit wel het geval en bleek na de plaatsing dat het aantal meldingen verdubbelden mogelijk omdat inwoners het meldpunt door plaatsing op weertdegekste beter wisten te vinden. Opmerkelijk is het feit dat van een relatief groot gedeelte van de te horen knallen in de gemeente Weert in de bovengenoemde periode geen melding is gedaan. Vuurwerk afsteken was tijdens de afgelopen jaarwisseling verboden.

Samengevoegd Meldpunt
PDF – 779,1 KB 66 downloads